Đăng ký bảo hành

Điều khoản bảo hành

1. Chỉ bảo hành cho Máy đuổi muỗi điện Ranger Scout (Thời gian bảo hành tùy theo thỏa thuận của từng sản phẩm)

2. Công ty sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa mà không tính phí. do lỗi nhà máy hoặc sản xuất.

3. Máy bị hư hỏng như sau. sẽ không được bảo hiểm

a. Hư hỏng do sử dụng điện không đáp ứng tiêu chuẩn được chỉ định để sử dụng với máy đuổi muỗi điện Ranger Scout

b. hoặc đã được sửa chữa trước đó mà không phải do nguyên nhân của công ty hoặc công ty không đồng ý.

C. Tổn thất do di chuyển, vận chuyển, tai nạn, hóa chất hoặc do sơ suất của chính người dùng

d. Thiệt hại do thiên tai như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn hoặc sét đánh

e. thân hoặc các bộ phận của thiết bị bị hỏng do sử dụng trước đó

f. Đơn vị đã được sử dụng với các chất xua đuổi trinh sát không thuộc Biệt động quân.

ก. Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận bảo hiểm

4. Bảo hành bắt đầu từ ngày mua. Và phải đăng ký qua Line @Rangerscout trong vòng 14 ngày sau khi mua hàng

6. Trả lại sản phẩm nếu được gọi để xác minh

7. Công ty có quyền xem xét và thay đổi các điều kiện mà không cần thông báo trước.

Đăng ký bảo hành

    Tôi đồng ý cho Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam tiếp nhận và xử lý thông tin cho mục đích bảo hành sản phẩm. hoặc các dịch vụ khác như đã nêu trong phiếu bảo hành và trả lại sản phẩm Nếu séc được gọi là

    Khi bạn gửi thông tin qua biểu mẫu sẽ được coi là đã chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi